Indkaldelse til Generalforsamling i Ledøje-Smørum Håndboldklub. (LSH) :

torsdag d. 19/9 2019 kl. 1900 i Hallen

Agenda:

1.                           Valg af dirigent

2.                            Valg af stemmetæller

       3.                     Bestyrelsens  beretning  fremlægges til godkendelse.

       4.                     Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder næste års budget.

       5.                     Fastsættelse af kontingent.

       6.                     Indkomne forslag.

       5.                     Valg af:

a.                            1 bestyrelses medlem, Rene  Sangstad,  villig til genvalg

b.                            1 kasserer Per Lynglund, villig til genvalg

     6.                      Valg af diverse udvalg – aktivitetsudvalg

      7.                      Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen

      8.                      Valg af 1 revisorer (Rene Strøm villig til genvalg)

      9.                      Valg af 1 revisorsuppleant

    10.                     Eventuelt

     Generalforsamling for Håndstøtten.

Smørum d. 15/6 2019

Bestyrelsen