Indkaldelse til Generalforsamling i Ledøje-Smørum Håndboldklub. (LSH) :

onsdag d. 29/9  2021 kl. 1900 i mødelokale 2 i smørum hallen.

Agenda:

1.                         Valg af dirigent

2.                         Valg af stemmetæller

       3.             Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

       4.             Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder næste års budget.

       5.             Fastsættelse af kontingent.

       6.             Indkomne forslag.

       7.             Valg af:

a.                   2 bestyrelses medlemmer, 

Rene Sangstad villige til genvalg.

Per Lynglund villige til genvalg.

      8.              Valg af 1 revisorer (Rene Strøm villig til genvalg)

      9.              Valg af 1 revisorsuppleant

     10.             Eventuelt

                                          

Generalforsamling for Håndstøtten.

 

Smørum d. 12. august  2021

Bestyrelsen