Indkaldelse til Generalforsamling i Ledøje-Smørum Håndboldklub. (LSH) :

onssdag d. 12/8  2020 kl. 1800 i Hallen

Agenda:

1.            Valg af dirigent

2.             Valg af stemmetæller

       3.             Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

       4.             Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder næste års budget.

       5.             Fastsættelse af kontingent.

       6.             Indkomne forslag.

       7.             Valg af:

a.                   3 bestyrelses medlemmer, Joachim Waser, Helle Dagøe og Dennis Hønholt  

                           Dennis og Joachim er villig til genvalg. Helle ønsker ikke genvalg.

b.                   1 formand,  Flemming, villig til genvalg

      8.              Valg af diverse udvalg – aktivitetsudvalg

      10.            Valg af 1 revisorer (Rene Strøm villig til genvalg)

      11..           Valg af 1 revisorsuppleant

      12.            Eventuelt

                                           Generalforsamling for Håndstøtten.

Smørum d. 13/6  2020

Bestyrelsen