Når du skal overnatte i Smørum idrætscenter.

 1. book lokalet på linket https://booking-egedal.kmd.dk/
 2. adgang fås via jeres bestyrelse.
 3. kontakt Frederiksborg brandvæsen, de skal vide antal mm. beredskab@fbbr.dk   tlf. 47376100 hjemmeside www.fbbr.dk/selvbetjening  14 dage før. 
 4. kontakt Eigil så vagten ved i er der   Eigil.Rasmussen@egekom.dk
 • Anmeldelse til kommunen
 •  Anmeldelsen til kommunen om midlertidig overnatning skal indeholde:
 •  Dato og længde for overnatningen.
 •  Adressen for overnatningen.
 •  Antal overnattende.
 •  Kontaktperson under overnatningen.
 •  Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige
 •  overnatning.
 •  En kopi af den driftsjournal inkl. ordensregler, der anvendes forud for den
 •  midlertidige overnatning.
 •  En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50
 1. kontakt cafeen om forplejning waserjoachim@gmail.com

https://www.egedalkommune.dk/borger/idraet-kultur-og-fritid/idraetsanlaeg-og-svoemmehaller/smoerum-idraetsanlaeg/ 

 • Generel information om anlægget:
 • Forpagter af cafeteriaet på Idrætsanlægget vil altid have serveringsretten i haller, mødelokaler, og tilhørende aktivitetssteder.


Alternativt kan man overnatte i kulturhuset eller på skolerne.


Når du skal overnatte i Smørum kulturhus eller skolerne.

 1. book lokalet på linket https://booking-egedal.kmd.dk 
 2. kontakt brandmajoren Frederiksborg de skal vide antal. 
 3. kontakt Frederiksborg brandvæsen, de skal vide antal mm. beredskab@fbbr.dk   tlf. 47376100 hjemmeside www.fbbr.dk/selvbetjening   14 dage før. 
 4. kontakt Eigil så vagten ved i er der  Eigil.Rasmussen@egekom.dk 

Anmeldelse til kommunen

 •  Anmeldelsen til kommunen om midlertidig overnatning skal indeholde:
 •  Dato og længde for overnatningen.
 •  Adressen for overnatningen.
 •  Antal overnattende.
 •  Kontaktperson under overnatningen.
 •  Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige
 •  overnatning.
 •  En kopi af den driftsjournal inkl. ordensregler, der anvendes forud for den
 •  midlertidige overnatning.
 •  En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50