VEDTÆGTER FOR LEDØJE-SMØRUM HÅNDBOLDKLUBS STØTTEFORENING.

 

 

 

 

 

 

            § 1                 Foreningens navn er HÅNDSTØTTEN LEDØJE-SMØRUM HK.

                                  adressen formandens.

                      

§ 2       Foreningens formål er ved aktiviteter at tilvejebringe midler fortrinsvis til støtte for ungdomsarbejdet i foreningen. 

 

§ 3       Enhver interesseret kan optages som medlem.

 

§ 4       Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 personer:

            Formand, kasserer, sekretær. Disse vælges på den årlige generalforsamling,

            af og blandt foreningens medlemmer. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Vedtægtsændringer kan foretages på generalforsamlingen med 2/3 flertal.

 

§ 5       I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Ledøje-Smørum HK

 

§ 6       Foreningen tegnes udadtil af den til enhver tid siddende formand og et bestyrelsesmedlem.

 

            

            Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.22. august 2023

 

                                                                           

Ledøje-Smørum

                                                                           

            

               

              Tina Sortberg, formand og kasserer - tegningsberettiget

 

             Kirsten Marie Nielsen, projektkoordinator – tegningsberettiget

 

                         Karoline Beck Jensen, bestyrelsesmedlem

            

             Marianne Neusch Jørgensen, kommune og foreningskontakt

 

             Else Mathiesen, sekretær