HÅNDSTØTTEN

Siden 1978 har en gruppe fra Ledøje Smørum Håndbold sat sig det formål at skaffe midler til arbejdet for primært håndbold–ungdommens fælles aktiviteter, oplevelser og udvikling. Dette formål er lige siden søgt opfyldt gennem det sæsonbetonede salg af juletræer ved Ledøje Smørum Idrætscenter i et frugtbart samarbejde med Idrætscentrets daglige ledelse, håndboldungdommen, deres forældre, trænere, håndbold klubbens bestyrelse, seniorspillere og øvrige interesserede.

Støtteforeningen Håndstøtten er oprettet 4.november 1980 og overtog opgaverne med at organisere indkøb og salg af juletræerne.

Bestyrelsen / arbejdsgruppen omkring Håndstøtten består p.t. af 5 personer.

 

Karoline Beck Jensen, formand/kasserer

   Henvendelse vedr. ansøgning om tilskud. 
mail:  karolinebeck@gmail.com  tlf.  40700461

 

Tina Sortberg, sekretær,

   Kontakt til spiller/forældre/træner/bestyrelse    
mail: btsortberg@gmail.com tlf.  49113182

 

Kirsten Nielsen

  Indkøb/salg/transport/skurvogn/hegn      
mail: kmn2011@live.dk tlf.  28921308

 

Marianne Jørgensen

   Suppe
mail: marianne.n.jørgensen@gmail.com tlf.  22575208

 

Else Mathiesen

    mail: plantagegaarden33@gmail.com tlf.  51221171   

 

Der ansøges om tilskud direkte af de enkelte ungdomshold,

Ansøgninger stiles til Karoline, med LSH's formand som CC og alle tilskud udbetales via Håndboldklubben. 

Håndstøttens arbejde foregår i tæt samarbejde med Ledøje Smørum HK.        

.

L.edøje-.Smørum 12.08.2020