Der indkaldes hermed til Generalforsamling i LSH 

                            Onsdag d. 14. september 2022 kl. 1900 i foreningslokalerne  i Smørum Idrætscenter.

Der er 2 medlemmer i Bestyrelsen som ikke ønsker genvalg.  Det er "Pastor" Rene Sangstad, og Helle Dagø.
Der er hårdt brug for nye medlemmer i Bestyrelsen.  Hvis du/I har lyst til at lave lidt frivilligt arbejde, eller
blot syntes at må kunne gøres bedre er du/I meget velkomne.
Hvis man ønsker at høre lidt om arbejdet og hvad det indebærer er man meget velkommen til at kontakte
enten Dennis Hønholt eller undertegnede.

På bestyrelsens vegne

Formand
Flemming Krag-Nielsen
mob  61668677


Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller

       3.             Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

       4.             Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder næste års budget.

       5.             Fastsættelse af kontingent.

       6.             Indkomne forslag.

       7.             Valg af:

a.                   2 bestyrelses medlemmer.  Rene Sangstad og Helle Dagø slutter.

b.                   valg af formand.   Flemming villig til genvalg.

                           

      8.              Valg af 1 revisorer (Rene Strøm villig til genvalg)

      9.              Valg af 1 revisorsuppleant

     10.             Eventuelt

                                           

Generalforsamling for Håndstøtten.

 

Smørum d. 1/8  2022

Bestyrelsen