Indkaldelse til Generalforsamling i Ledøje-Smørum Håndboldklub. (LSH) :

onsdag d. 13/9  2022 kl. 1900 i Hallen


Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller

       3.             Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

       4.             Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder næste års budget.

       5.             Fastsættelse af kontingent.

       6.             Indkomne forslag.

       7.             Valg af:

a.   3 bestyrelses medlemmer.  Per, Dennis og Joachim. De modtager alle genvalg.                           

      8.              Valg af 1 revisorer (Rene Strøm villig til genvalg)

      9.              Valg af 1 revisorsuppleant

     10.             Eventuelt

                                           

Generalforsamling for Håndstøtten.

 

Smørum d. 10/8  2023

Bestyrelsen